O NAMA

Dr med. Gordana Grubor, internista endokrinolog

Grubor (djevojačko Rakić) Gordana rođena je u Bosanskom Petrovcu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspjehom. Medicinski fakultet u Beogradu je završila aprila 1982. godine, sa prosječnom ocjenom 8,3 čime je stekla zvanje doktora medicine.
Radila je u  Domu Zdravlja u Bosanskom Petrovcu od 1982. godine, zatim od 1985. godine, u RMC Bihać na intemom odjeljenju. 1989. godine je položila specijaiistički ispit iz interne medicine u Beogradu sa odličnim uspjehom 1992. godine je nastavila raditi u Bosanskom Petrovcu u Domu Zdravlja, zatim 1993. godine u Domu Zdravlja Banja Luka. Iste godine je počela raditi kao internista na lnternoj Klinici KBC Banja Luka. Subspecijalistički ispit iz endokrinologije položila je 1998. godine u Beogradu.
Na poslu interniste endokrinologa radila je do 2001. godine kada je napustila Kliniku i prešla raditi u privatnu praksu MC “Deamedica” u Banja Luci. Tu je radila do 2006. godine kada je samostalno otvorila privatnu internističko-endokrinološku ambulantu “Dr Grubor” gdje i danas uspješno radi. Srećno udata i majka dvoje djece. 1996. godine je završila Školu ultrazvuka i od tada se bavi UZV abdomena, štitnjače i dojke.
Bila je jedan od osnivača i predsjednik Udruženja doktora medicine privatne prakse RS. Učesnik brojnih stručnih sastanaka, kongresa i simpozijuma iz oblasti interne medicine i endokrinologije, te koautor više stručnih radova i saopštenja iz oblasti tromboernbolije, ortopedije i endokrinologije.

You must be logged in to post a comment.