USLUGE

AMBULANTA:

  1. ENDOKRINOLOŠKA

  2. INTERNISTIČKA SA EKG

  3. KARDIOLOŠKA

  4. NEUROLOŠKA sa kolor doplerom krvnih sudova vrata

  5. GINEKOLOŠKA sa ultrasonografijom, amnocentozom

  6. ULTRASONOGRAFIJA štitne žlijezde, paraštitastih i  

      pljuvačnih žlijezda

7. ULTRAZVUK abdomena

  8. KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA

  9. ORTOPEDSKA sa ultrazvukom dječijih kukova

10. LABORATORIJSKE USLUGE (krv, urin, hormoni, tumor

      markeri)

11. INTERVENCIJE

12. PRIMJENA TERAPIJE, injekcije, infuzije, punkcije zglobova…

13. OSTEODENZITOMETRIJA, UZV skrining pregled

You must be logged in to post a comment.